Quiz krajoznawczy w e-PRZEMYSŁAWIE

Kolejny tydzień w kwarantannie i kolejny quiz krajoznawczy.

Dzisiejsze 12 pytań przygotowała kol. Halina Płonka

– zapraszamy do zabawy:

CO WIEM O NASZYM PIĘKNYM KRAJU ?

quiz

1. Podaj nazwę miejscowości w Wielkopolsce, gdzie w drewnianym pałacyku koncertował Fryderyk Chopin.

2. Jak nazywa się dzielnica Kudowy Zdrój, gdzie znajduje się słynna kaplica czaszek?

3. Którą rocznicę powstania słynnego poznańskiego „OKRĄGLAKA” obchodziliśmy w tym roku?

4. Trasa z Nacławia do ……………….. wiedzie 200 letnia aleja bukowa, podaj nazwę miejscowości.

5. Na terenie i obrzeżach tego miasta leżą Góry Pieprzowe. Podaj jego nazwę.

6. Na ternie którego województwa leży Poleski Park Narodowy obejmujący liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe?

7. Gdzie znajduje się geometryczny środek Polski?

8. Co jest symbolem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego?

9. Podaj nazwę gór, w których znajduje się najdłuższa i najgłębsza Jaskinia Wielka Śnieżna?

10. Podaj nazwę miejscowości z najważniejszym sanktuarium wyznawców prawosławia w Polsce z kilkoma tysiącami krzyży wotywnych.

11. Podaj nazwę polskiego miasta, w pobliżu którego położony jest rezerwat przyrody o fantastycznych kształtach skał nazwanych „skamieniałym miastem„?

12. W tym roku mija kolejna rocznica śmierci ANNY JANTAR, podaj która?

opracowanie

Halina Płonka

Poznański Klub Motorowy

PRZEMYSŁAW

quiz krajoznawczy odpowiedzi