logo PRZEMYSŁAW

Poznański Klub Motorowy „Przemysław” został założony 29 września 1961 roku. Działa w strukturach Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Zgodnie ze statutem opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.

Celem działania Klubu jest rozwijanie zainteresowania turystyką i krajoznawstwem wśród turystów zmotoryzowanych, krzewienie umiejętności turystycznych, szerzenie kultury turystyki, szerzenie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka oraz aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury.

Podczas spotkań klubowych propagujemy i organizujemy imprezy turystyki motorowej, popularyzujemy wydawnictwa i prasę z zakresu turystyki. Organizujemy szkolenia dla kandydatów na tytuł Przodownika Turystyki Motorowej. Ułatwiamy zdobywanie umiejętności ratowników drogowych. Organizujemy spotkania tematyczne poświęcone m.in. bezpieczeństwu i kulturze w ruchu drogowym, zasadom nawigacji stosowanym w turystyce motorowej, propagujemy wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Klub działa pod egidą Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.

Spotkania członków i sympatyków Klubu odbywają się w każdy piątek od godziny 18.20 przy Starym Rynku 90 w Poznaniu, a w każdy pierwszy piątek po pierwszym dniu miesiąca odbywają się zebrania miesięczne. Na tych spotkaniach poza sprawami organizacyjnymi omawiane są tematy dotyczące turystyki, krajoznawstwa, terenoznawstwa, techniki jazdy, organizacji imprez. Odbywają się też szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, krajoznawstwa, znajomości architektury. Wieczory wspomnień urozmaicone są zdjęciami i filmami. Organizowane są spotkania ze znanymi postaciami motoryzacji i turystyki, a także z pasjonatami różnych dziedzin życia.

 

 

KOMUNIKAT:

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią

II edycja naszego rajdu „Wielkopolska, Warta do Poznania”

przeniesiona będzie na pierwsze dni czerwca 2021.