logo 55 dużeRok 2016 to rok jubileuszu 55.lecia działalności Poznańskiego Klubu Motorowego „Przemysław”. Klub nasz oficjalnie działa już od 29 września 1961 roku i jest jednym z najdłużej działających klubów motorowych na terenie naszego kraju.

Powstanie Klubu poprzedziły jednak wcześniejsze działania zapaleńców turystyki motorowej; już od roku 1946 późniejsi założyciele naszego Klubu tworzyli zaczątki turystyki motorowej. Działali wówczas przy Sekcji Motorowej Klubu Sportowego „Start” przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Działalność w Klubie „Start” trwała tylko 8 lat, bo do roku 1954.

Kolega Wacław Raczkowski – właściciel warsztatu rzemieślniczego w pobliżu Starego Rynku i Prezes Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – kol. Ludwik Iczakowski utworzyli przy Oddziale Miejskim PTK sekcję turystyki motorowej. I tak z inicjatywy tych dwóch panów powstała na terenie województwa poznańskiego pierwsza Sekcja Turystyki Motorowej PTK.

W dniu 29 czerwca 1955 roku została powołana Oddziałowa Komisja Turystyki Motorowej pod przewodnictwem kol. Wacława Raczkowskiego. Komisja dynamicznie rozwijała swą działalność organizując turystykę motorową i na bieżąco tworząc formy i sposoby działania.

Oddziałowa Komisja Turystyki Motorowej działała 6 lat do dnia 29 września 1961 roku, kiedy to na zebraniu założycielskim powołano do życia Poznański Klub Motorowy „Przemysław”.